Υπηρεσίες

Άτιτλο

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και προώθηση ιστοτόπων

Αναλαμβάνουμε εξ΄ολοκλήρου τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προώθηση κάθε είδους ιστοσελίδας
(εταιρική παρουσίαση, ηλεκτρονικό κατάστημα/e-shop) ανάλογα με τις απαιτήσεις σας !

Διαχείριση μέσων
κοινωνικής δικτύωσης

Αναλαμβάνουμε την προώθηση της επιχείρησης σας μέσω της συνεχής ανανέωσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Σχεδιασμός, εγκατάσταση και προγραματισμός επαγγελματικού φωτισμού

Αναλαμβάνουμε εξ΄ολοκλήρου τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό επαγγελματικού φωτισμού σε χώρους  διασκέδασης (club,cafe-bar), Studio

Μερικές δουλειές μας...